Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    Tin tức    Bản tin nội bộ

Bản tin nội bộ

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NHẬN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN (VICAS)

Công ty cổ phần QAC Việt Nam được BOA công nhận với mã VICAS 029 QMS, chứng nhận có hiệu lực toàn cầu tương đương với mọi tổ chức chứng nhận trên thế giới.

Design by: bởi Marketingbimat.com