Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    Tin tức    Bản tin đào tạo

Bản tin đào tạo

QAC cam kết trở thành nhà cung cấp dịch vụ đào tạo hàng đầu. Chúng tôi đề xuất những chương trình đào tạo về chứng nhận phong phú hơn rất nhiều những tổ chức đào tạo truyền thống. Các chương trình đào tạo của chúng tôi được thiết kế sẵn cho công nghiệp và nhiều chương trình đào tạo khác nhau với các phương thức đào tạo khác nhau tại các lớp học của chúng tôi.

Việc tận dụng nguồn nhân lực đào tạo của Công ty chứng nhận cho bạn có rất nhiều lợi thế vì họ hiểu rõ công ty bạn và những vấn đề mà công ty gặp phải.

Các khoá hiện tại:

ISO 9000 (Chất lượng) Khoá học chuyên gia đánh giá nội bộ

ISO 9001 (Chất lượng) Hội thảo hướng dẫn thực hiện/ soạn thảo quy trình

Khoá học đánh giá chất lượng nhà cung cấp

ISO 14001 (Môi trường) Hội thảo hướng dẫn thực hiện/ soạn thảo quy trình

ISO 14001 (Môi trường) Đánh giá

OHSAS 18001 (An toàn và Sức khoẻ) Hội thảo hướng dẫn thực hiện/ soạn thảo quy trình

OHSAS 18001 (An toàn và Sức khoẻ) Khoá học về đánh giá

 

Hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Design by: bởi Marketingbimat.com