Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    Tin tức

Tin tức

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÌNH CHỈ CHỨNG NHẬN NĂM 2015 - 2016 (Công ty TNHH In và Quảng cáo Thương mại Quốc tế, Công ty Cổ phần Giao thông Minh Sơn)

STT

KHÁCH HÀNG

THỜI GIAN ĐÌNH CHỈ

LÝ DO ĐÌNH CHỈ

1.    

Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Minh Sơn

03.03.2015

Không tuân thủ quy định chứng nhận QAC

2.    

Công ty TNHH XD Thương mại Dịch vụ Việt Xanh QN

30.06.2015

Không tuân thủ quy định chứng nhận QAC

3.    

Công ty Cổ phần Sơn Nikko Việt Nam

30.09.2015

Không tuân thủ quy định chứng nhận QAC

4.    

Công ty TNHH In và Quảng Cáo Thương mại Quốc tế

30.11.2015

Không tuân thủ quy định chứng nhận QAC

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NHẬN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN (VICAS)

Công ty cổ phần QAC Việt Nam được BOA công nhận với mã VICAS 029 QMS, chứng nhận có hiệu lực toàn cầu tương đương với mọi tổ chức chứng nhận trên thế giới.

Trang 1 trong tổng số 3 trang.

Design by: bởi Marketingbimat.com