Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    Tài liệu công khai    Khiếu nại - Phàn nàn

Khiếu nại - Phàn nàn

QAC cho rằng, mọi khiếu nại, phàn nàn, góp ý của khách hàng là cơ hội cho QAC cải tiến. Những phản hồi trong hoạt động đánh giá: năng lực của chuyên gia đánh giá, sự vi phạm tư cách đạo đức của chuyên gia đánh giá,…. trong hoạt động kinh doanh;  trong các hoạt động hành chính;  thu hồi công nợ,… sẽ được QAC kịp thời xử lý và phản hồi lại khách hàng chậm nhất 7 ngày kể từ ngày tiếp nhận.

 

Trách nhiệm xử lý

Nội dung

   Giám đốc

Yêu cầu đặc biệt của khách hàng hoặc dịch vụ Công ty chưa từng thực hiện. Yêu cầu liên quan đến vấn đề hoạt động chung của văn phòng

   Trưởng bộ kinh doanh

Yêu cầu liên quan đến báo giá, hợp đồng thông thường

   Phụ trách bộ phận kế toán

Yêu cầu về thanh quyết toán

   Trưởng bộ phận chứng nhận

Yêu cầu liên quan đến kỹ thuật, chứng nhận

 

Quy trình xử lý khiếu nại/phàn nàn

 

 

Qúy khách có thể gửi kiếu nại phàn nàn trực tiếp trên web tại đây mọi thông tin phàn hồi của quý khách sẽ được chuyển trực tiếp tới Giám đốc.

 

Design by: bởi Marketingbimat.com