Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    Tài liệu công khai    Giải pháp ISO 9001:2015 – Ðơn giản, thực tế và hiệu quả

Giải pháp ISO 9001:2015 – Ðơn giản, thực tế và hiệu quả

Giải pháp ISO 9001:2015 – Ðơn giản, thực tế và hiệu quả

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001 đã thiết lập một nền tảng vững chắc và ngôn ngữ chung cho các tổ chức thảo luận về chất lượng. Bộ tiêu chuẩn có một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại thế giới thông qua các yêu cầu quy định tại tiêu chuẩn ISO 9001. Những yêu cầu mang lại sự tự tin trong khả năng của một doanh nghiệp nhằm cung cấp sản phẩm phù hợp.

Kể từ khi công bố các sửa đổi nhỏ đối với tiêu chuẩn ISO 9001 vào năm 2008, ISO đã thực hiện nghiên cứu sâu rộng và chuẩn bị cho việc sửa đổi quan trọng tiếp theo. Công việc đã được tiến hành kể từ năm 2012 và phiên bản mới dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm 2015, thay thế phiên bản hiện tại từ năm 2008. Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 là một vấn đề có liên quan đến các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô trên toàn thế giới và trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. Chắc chắn các doanh nghiệp sẽ có rất nhiều những câu hỏi về phiên bản mới 2015: Phiên bản mới sẽ có những thay đổi gì? Tác động như thế nào đến doanh nghiệp đã và đang áp dụng tiêu chuẩn? Và doanh nghiệp tôi cần phải làm những gì để chuẩn bị cho sự thay đổi đó?

Liên hệ với QAC Việt Nam để được giải đáp

VP: 0435114719

Ms Thương: 0915582218

Design by: bởi Marketingbimat.com