Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    Tài liệu công khai    Những điều kiện áp dụng thành công ISO 9000

Những điều kiện áp dụng thành công ISO 9000

Để áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cơ quan/ doanh nghiệp cần những yếu tốt cơ bản sau:

Lãnhđạo Cơ quan/Doanh nghiệp:cam kết của lãnhđạo đối với việc thực hiện chính sách chất lượng và việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng là điều kiện tiên quyết đối với sự thành công trong việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý ISO 9000.

Yếu tố con người:sự tham gia tích cực và hiểu biết của mọi thành viên trong công ty đối với ISO 9000 và việc áp dụng giữ vai trò quyết định.

Trình độ công nghệ thiết bị:Trình độ công nghệ thiết bị không đóng một vai trò quan trọng trong việc áp dụng ISO 9000 vì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp không kể loại hình kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh và trình độ thiết bị công nghệ. Tất nhiên đối với các doanh nghiệp mà trình độ công nghệ thiết bị hiện đại hơn thì việc áp dụng ISO 9000 sẽ được hoàn tất một cách nhanh chóng và đơn giản hơn.

Quy mô của cơ quan/doanh nghiệp:Quy mô doanh nghiệp càng lớn thì khối lượng công việc phải thực hiện trong quá trình áp dụng càng nhiều.

Chuyên gia tư vấn có khả năng và kinh nghiệm:Đây không phải là điều kiện bắt buộc nhưng nó lại đóng vai trò quan trọng đối với mức độ thành công trong việc thống quản lý chất lượng ISO 9000 tại các tổ chức, công ty.

Design by: bởi Marketingbimat.com