Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    Tài liệu công khai    7 công cụ cải tiến chất lượng

7 công cụ cải tiến chất lượng

Thông thường sử dụng 7 công cụ QC để  kiểm soát sản phẩm lỗi (sản phẩm không phù hợp) trong sản xuất / dịch vụ tìm ra nguyên nhân để khắc phục.

Dùng 7 công cụ cải tiến chất lượng để kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ.
Thông thường sử dụng 7 công cụ QC để  kiểm soát sản phẩm lỗi (sản phẩm không phù hợp) trong sản xuất / dịch vụ tìm ra nguyên nhân để khắc phục. 7 công cụ bao gồm:


- Phiếu kiểm soát (check sheets);
- Biểu đồ Pareto (Pareto chart);
- Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram);
- Biểu đồ nguyên nhân kết quả (Cause & Effect Diagram);
- Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram);
- Biểu đồ kiểm soát (Control Chart);
- Các loại đồ thị (Graphs).

 

 

Design by: bởi Marketingbimat.com