Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    Tài liệu công khai    lợi ích khi sử dụng dịch vụ chứng nhận của QAC

lợi ích khi sử dụng dịch vụ chứng nhận của QAC

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ chứng nhận của QAC

o    Nhận được nhiều giá trị gia tăng sau mỗi lần đánh giá;

o    Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Tạo lòng tin với khách hàng;

o    Thúc đẩy nhiều hoạt động cải tiến, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý;

o    Dịch vụ sau chứng nhận của QAC phong phú: Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; hỗ trợ phí đào tạo; giải đáp thắc mắc tận tình, nhanh chóng;

o    Giảm thiểu đánh giá bên thứ hai;

o    Chứng chỉ có giá trị toàn cầu;

o    Dịch vụ trọn gói;

 

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ chứng nhận của QAC

o    Nhận được nhiều giá trị gia tăng sau mỗi lần đánh giá;

o    Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Tạo lòng tin với khách hàng;

o    Thúc đẩy nhiều hoạt động cải tiến, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý;

o    Dịch vụ sau chứng nhận của QAC phong phú: Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; hỗ trợ phí đào tạo; giải đáp thắc mắc tận tình, nhanh chóng;

o    Giảm thiểu đánh giá bên thứ hai;

o    Chứng chỉ có giá trị toàn cầu;

o    Dịch vụ trọn gói;

 

Design by: bởi Marketingbimat.com