Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    Tài liệu công khai    Đình chỉ - Thu hồi chứng chỉ

Đình chỉ - Thu hồi - Phục hồi chứng nhận

Việc đình chỉ, thu hồi/phục hồi chứng nhận được thực hiện như sau:

 

1. Tiếp nhận thông tin từ khách hàng

2. Thông báo tới Trưởng bộ phận chứng nhận

3. Xem xét đưa ra đề xuất của Trưởng bộ phận chứng nhận

4. Giám đốc chứng nhận ra quyết định đình chỉ/thu hồi/phục hồi

5. Thông báo tới khách hàng

6. Lưu hồ sơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download file đính kèm

File ảnh
AP_07_Quy_trinh_thu_hoi_chung_chi.pdf

Thiết kế Website bởi Digitalstar.vn