Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    Tài liệu công khai    Đình chỉ - Thu hồi chứng chỉ

Đình chỉ - Thu hồi - Phục hồi chứng nhận

Việc đình chỉ, thu hồi/phục hồi chứng nhận được thực hiện theo quy trình như sau:

  

Stt

Tráchnhiệm

Các bước thực hiện

Form mẫu

Ghichú

Bước 1    

Cán bộ điều phối chứng nhận

Chuyên gia đánh giá trưởng

Tiếp nhận thông tin   

 

Tiếp nhận từ bộ phận điều phối, hoặc chuyên gia đánh giá, hoặc những kênh thông tin  khác.

 

Bước 2  

Cán bộ điều phối chứng nhận

Chuyên gia đánh giá trưởng

Thông báocho CM,

Thông báo cho  HoCB, GD,  người liên quan

 

 Email, vănbản, fax…

Bước 3    

CM, HoCB, GD hoặc người phụ trách

Xem xét đềxuất

 

Tra cứu cơ sở dữ liệu liên quan đến khách hàng

Bước 4  

CM, HoCB, GD hoặc  người phụ trách

Đưa ra quyết định thu hồi/ phục hồi    

Bước 5    

Cán bộ điều phối chứng nhận

Thông báo cho khách hàng

Quyết định thu hồi/Phục hồi

 

 

 

 

Bước 6 

Cán bộ điều phối chứng nhận

 

 

Kết thúc, lưu hồ sơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download file đính kèm

Design by: bởi Marketingbimat.com