Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    Tài liệu công khai    Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Bằng tính chuyên nghiệp cao, QAC Việt Nam không ngừng mở rộng lĩnh vực hoạt động và nâng cao chất lượng các dịch vụ của mình nhằm cung cấp các cơ hội cải tiến mang lại nhiều giá trị gia tăng nhất cho khách hàng, đáp ứng sự mong đợi của Khách hàng trên nguyên tắc làm việc:


Độc lập, chính xác, trung thực, đúng hẹn, công bằng, bảo mật, khách quan và hợp tác

Design by: bởi Marketingbimat.com