Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    Tài liệu công khai    Quy định sử dụng dấu chứng nhận

Quy định sử dụng dấu chứng nhận

      
1. Dấu chứng nhận có thể được sử dụng trong các trường hợp sau:
  1. Trong các tiếp đầu thư, công văn giao dịch, tài liệu kỹ thuật, tài liệu đào tạo, tài liệu quảng cáo, name-card, các chứng từ và các tài liệu tiếp thị;
  2. Trong các chương trình quảng cáo, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo chí, …;
  3. Trên các phương tiện giao thông, vận tải, các bảng quảng cáo công cộng.

2. Dấu chứng nhận không được sử dụng trong các trường hợp sau:

  1. Dấu chứng nhận chỉ được sử dụng trong phạm vi được chứng nhận của khách hàng. Không được phép sử dụng dấu chứng nhận cho bất kỳ hoạt động nào khác của khách hàng mà chưa được chứng nhận.
  2. Không được gắn trực tiếp dấu chứng nhận trên sản phẩm hoặc sử dụng liên quan đến sản phẩm và /hoặc quy trình của khách hàng. 

 3. Chú ý khi sử dụng:

  1. Dấu chứng nhận có thể được in đúng theo màu như miêu tả cụ thể, hay có thể dùng một màu để phù hợp với những giấy tờ, tài liệu, báo, tạp chí đã in sẵn.
  2. Dấu chứng nhận có thể phóng to hoặc thu nhỏ một cách đồng nhất, tuy nhiên phải đủ lớn để phần chữ có thể đọc được rõ ràng.
  3. Quyền sử dụng chứng chỉ và dấu chứng nhận của khách hàng không được chuyển giao cho bên thứ ba hoặc cho người  kế  thừa hợp  pháp mà chưa được phép của tổ chức chứng nhận. 
  4. Khách hàng phải đảm bảo rằng dấu chứng nhận và chứng chỉ được sử dụng trong cạnh tranh bằng cách tuyên bố quảng cáo trung thực với các phạm vi đã được chứng nhận. 
  5. Với mục đích quảng cáo việc sử dụng Chứng chỉ và dấu chứng nhận mà gây ra sự hiểu lầm thì sẽ không được sử dụng.

Design by: bởi Marketingbimat.com