Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    QAC Việt Nam    Hiểu đơn giản và ngắn gọn về ISO 9001:2008

Hiểu đơn giản và ngắn gọn về ISO 9001:2008

Doanh nghiệp bạn đã có hệ thống quản lý tốt chưa? Xây dựng ISO 9001:2008 hiểu đơn giản là việc tạo ra cho doanh nghiệp một hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn được các chuyên gia của tổ chức ISO nghiên cứu và ban hành.

Như vậy xây dựng hệ thống quản lý chất lượng Quốc tế ISO không phải là bắt buộc với mọi doanh nghiệp, nhưng để đứng vững trên thương trường bất cứ doanh nghiệp nào, tổ chức nào, không kể loại hình, không kể quy mô đêu muốn xây dựng được cho mình. Việc được cấp chứng nhận ISO giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, khả năng cạnh tranh của mình trên thương trường… Tuy nhiên đó không phải là tất cả những gì doanh nghiệp đạt được khi xây dựng ISO mà quan trọng hơn đó là những giá trị gia tăng mà doanh nghiệp thu được về từ việc xây dựng tốt hệ thống quản lý.

Để hiểu rõ hơn vấn đề và được tư vấn cụ thể về hệ thống quản lý phù hợp nhất với doanh nghiệp mình hãy liên hệ với chúng tôi.

Thiết kế Website bởi Digitalstar.vn