Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    QAC Việt Nam    ISO 9000

ISO 9000

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng dựa trên tám nguyên tắc quản lý chất lượng nhằm giúp cải tiến hoạt động của tổ chức.

·        Hướng vào khách hàng

·        Vai trò của lãnh đạo

·        Sự tham gia của mọi người

·        Quản lý theo quá trình

·        Quản lý theo hệ thống

·        Cải tiến liên tục

·        Quyết định dựa trên sự kiện

·        Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung ứng

Bên cạnh việc tập trung vào sự hài lòng của khách hàng, quản lý, đo lường quá trình và cải tiến liên tục với sự tham gia lãnh đạo cao cấp của tổ chức, việc chứng nhận phù hợp với tiếu chuẩn ISO 9001 sẽ giúp tổ chức của bạn thể hiện với khách hàng là tổ chức đang có sự cam kết về vấn đề chất lượng.

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng dựa trên tám nguyên tắc quản lý chất lượng nhằm giúp cải tiến hoạt động của tổ chức.

·        Hướng vào khách hàng

·        Vai trò của lãnh đạo

·        Sự tham gia của mọi người

·        Quản lý theo quá trình

·        Quản lý theo hệ thống

·        Cải tiến liên tục

·        Quyết định dựa trên sự kiện

·        Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung ứng

Bên cạnh việc tập trung vào sự hài lòng của khách hàng, quản lý, đo lường quá trình và cải tiến liên tục với sự tham gia lãnh đạo cao cấp của tổ chức, việc chứng nhận phù hợp với tiếu chuẩn ISO 9001 sẽ giúp tổ chức của bạn thể hiện với khách hàng là tổ chức đang có sự cam kết về vấn đề chất lượng.

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG VÀ DUY TRÌ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9000

 • Sản phẩm có chất lượng ổn định hơn, giảm sản phẩm hỏng;
 • Tăng sản lượng do kiểm soát được thời gian trong quá trình sản xuất;
 • Lợi nhuận tăng cao hơn do sản xuất hiệu quả, giảm chi phí (giảm lãng phí);
 • Hệ thống quản lý gọn nhẹ, chặt chẽ, vận hành hiệu quả và nhanh chóng;
 • Kiểm soát được chất lượng nguyên vật liệu đầu vào do kiểm soát được nhà cung cấp;
 • Luôn cải tiến để cung cấp sản phẩm thoả mãn được yêu cầu khách hàng;
 • Tăng uy tín trên thị trường, tăng thị phần trong và ngoài nước;
 • Mọi người hiểu rõ hơn vai trò của mình trong công ty, biết rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình hơn nên chủ động thực hiện công việc;
 • Nhân viên được đào tạo huấn luyện tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN CỦA QAC VIỆT NAM

 • Nhận được nhiều giá trị gia tăng sau mỗi lần đánh giá;
 • Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Tạo lòng tin với khách hàng;
 • Thúc đẩy nhiều hoạt động cải tiến, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý;
 • Dịch vụ sau chứng nhận của QAC phong phú: Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; hỗ trợ phí đào tạo; giải đáp thắc mắc tận tình, nhanh chóng;
 • Giảm thiểu đánh giá bên thứ hai;
 • Chứng chỉ có giá trị toàn cầu;
 • Dịch vụ trọn gói;

 

 

Design by: bởi Marketingbimat.com