Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    QAC Việt Nam    Hoạt động QAC

Hoạt động QAC

Hoạt động của QAC:

Từ năm 2011 đến nay:

Từ năm 2011 đến nay QAC Việt Nam không ngừng nâng cao năng lực của mình với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, nhiệt tình đã đánh giá và cấp chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO cho nhiều doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau.

Hoạt động của QAC Việt Nam không chỉ dừng lại ở khu vực miền bắc, những doanh nghiệp Việt Nam mà còn hoạt động trên toàn quốc với các doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đăì Loan, Trung Quốc, NewZealand.

Hoạt động của QAC:

Từ năm 2011 đến nay:

Từ năm 2011 đến nay QAC Việt Nam không ngừng nâng cao năng lực của mình với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, nhiệt tình đã đánh giá và cấp chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO cho nhiều doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau.

Hoạt động của QAC Việt Nam không chỉ dừng lại ở khu vực miền bắc, những doanh nghiệp Việt Nam mà còn hoạt động trên toàn quốc với các doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, NewZealand.

Design by: bởi Marketingbimat.com