Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    Dịch vụ    OHSAS 18001

OHSAS 18001

Ai cần áp dụng OHSAS?

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào mong muốn loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro cho nhân viên hoặc những nhà đầu tư khác mà có thể rơi vào rủi ro an tòan sức khỏe nghề với các hoạt động của họ.
Nhiều tổ chức có những yếu tố được yêu cầu bởi OHSAS 18001 sẵn sàng tại chỗ mà có thể được bổ sung để cung cấp hệ thống quản lý kết dính hơn để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Các tổ chức áp dụng hệ thống OHSAS 18001 có cấu trúc quản lý rõ ràng với trách nhiệm và quyền hạn được xác định, các mục tiêu rõ ràng để cải tiến, với kết quả đo lường đựợc và phương pháp được xây dựng để đánh giá rủi ro. Điều này bao gồm theo dõi việc thiếu khả năng quản lý an toàn sức khỏe, đánh giá hoạt động và xem xét chính sách và mục tiêu.

Lợi ích của việc đăng ký OHSAS 18001?

 

 • Thỏa mãn khách hàng thông qua việc giao hàng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng một cách nhất quán bằng cách bảo vệ tài sản và sức khỏe của họ.

 • Chi phí vận hành được cắt giảm- bằng cách giảm bớt  …..thông qua các sự cố và bệnh và cắt giảm chi phí liên quan đến chi phí pháp lý và bồi thường
 • Mối quan hệ với các nhà đầu tư được cải thiện - bằng việc bảo vệ sức khỏe và tài sản của nhân viên, các khách hàng và nhà cung cấp.
 • Phù hợp luật pháp- thông qua việc thấu hiểu các yêu cầu và quy định pháp lý ảnh hưởng như thế nào đến tổ chức và khách hàng của họ
 • Quản lý rủi ro được cải thiện - thông qua việc xác định rõ rang các sự cố tiềm ẩn và áp dụng kiểm soát, đo lường.
 • Khả năng của doanh nghiệp được chứng minh - thông qua việc thẩm tra độc lập dựa trên các tiêu chuẩn được công nhận.

CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ
AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

 1. Tiêu chuẩn chứng nhận: OHSAS 18001;
 2. Đối tượng chứng nhận: Mọi tổ chức, không phân biệt quy mô, chủ sở hữu.
 3. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ chứng nhận của QAC Việt Nam
  • Nhận được nhiều giá trị gia tăng sau mỗi lần đánh giá;
  • Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế;
  • Giảm khả năng xảy ra tai nạn lao động và gia tăng chi phí khám chữa bệnh; giảm thiểu thời gian lao động chết, nâng cao năng xuất và tinh thần lao động của công nhân viên;
  • Nâng cao hình ảnh của tổ chức với khách hàng và các cơ quan hữu quan;
  • Dịch vụ sau chứng nhận của QAC Việt Nam phong phú: Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; hỗ trợ phí đào tạo; giải đáp thắc mắc tận tình, nhanh chóng;
  • Dịch vụ trọn gói;
  • Dịch vụ đánh giá kết hợp với ABS-QE Hoa kỳ (một lần đánh giá hai chứng chỉ).
 4. Dấu chứng nhận:

         

      5.  Quy trình chứng nhận:

Tải mẫu đề nghị chứng nhận  CBF -04 tại đây.

Design by: bởi Marketingbimat.com