Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    Dịch vụ    ISO 9001

ISO 9001

Các lợi ích của việc Áp dụng ISO 9001:2008 là gì?

 • Làm đúng ngay từ đầu

 • Chất lượng ổn định, tăng chất lượng

 • Giảm thiểu chi phí chất lượng (Chi phí làm sai, làm hỏng, lỗi…)

 • Chức năng nhiệm vụ tại các vị trí trong bộ phận được rõ ràng

 • Truy suất nguồn gốc của sản phẩm, dịch vụ (từ nguyên liệu nào, ai làm, làm khi nào, …), việc truy tìm lỗi và quy trách nhiệm sẽ dễ dàng hơn

 • Kiểm soát hệ thống

 • Tạo niềm tin cho khách hàng, nâng cao sự thỏa mãn khách hàng

 • Khẳng định thương hiệu

 • Tăng thị phần.

Chứng nhận ISO 9001

 1. Tiêu chuẩn chứng nhận ISO 9001

 2. Đối tượng chứng nhận: Mọi tổ chức, không phân biệt quy mô, chủ sở hữu

 3. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ Chứng nhận QAC

  • Nhận được nhiều giá trị gia tăng sau mỗi lần đánh giá;

  • Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Tạo lòng tin với khách hàng;

  • Thúc đẩy nhiều hoạt động cải tiến, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý;

  • Dịch vụ sau Chứng nhận QAC phong phú: Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; hỗ trợ phí đào tạo; giải đáp thắc mắc tận tình, nhanh chóng;

  • Giảm thiểu đánh giá bên thứ hai;

  • Chứng chỉ có giá trị toàn cầu;

  • Dịch vụ trọn gói;

 1. Dấu chứng nhận:

  

 

    5.  Quy trình chứng nhận:

 

Tải mẫu đề nghị chứng nhận  CBF -04 tại đây.

Design by: bởi Marketingbimat.com