Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    Dịch vụ    ISO 22000

ISO 22000

Ai nên áp dụng ISO 22000?

ISO 22000 có thể được áp dụng ở bất kỳ tổ chức nào được liên quan một cách trực tiếp hoặc gián tiếp trong chuỗi thực phẩm bao gồm:

 1. Các nông trại, ngư trường và trang trại sữa.
 2. Các nhà chế biến thịt, cá và thức ăn chăn nuôi.
 3. Cá nhà sản xuất bánh mì, ngũ cốc, thức uống, thực phẩm đông lạnh hoặc đóng hộp.
 4. Các nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm như nhà hàng, hệ thống cung cấp thức ăn nhanh, các bệnh viện và khách sạn và những nhà bán thực phẩm lưu động.
 5. Các dịch vụ hỗ trợ bao gồm lưu trữ và phân phối thực phẩm và cung cấp thiết bị chế biến thực phẩm, phụ gia, nguyên vật liệu, dịch vụ dọn dẹp và vệ sinh và đóng gói.

Tóm lại, một phần hoặc toàn  bộ các yêu cầu của ISO 22000 sẽ áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào tiếp xúc với ngành thực phẩm hoặc chuỗi thực phẩm.

Lợi ích của việc đạt chứng nhận ISO 22000 bao gồm:

 • Thỏa mãn khách hàng - thông qua giao hàng đáp ứng các yêu cầu một cách nhất quán bao gồm: Chất lượng, an tòan và pháp lý;
 • Các chi phí vận hành được cắt giảm - thông qua các quá trình cải tiến liên tục và hiêu quả vận hành tốt;
 • Hiệu quả hoạt động - bằng chương trình tiên quyết tích hợp (PRP’s & OPRP’s), HACCP với triết lý Plan - Do- Check- Act của ISO 9001 để tăng hiệu quả hệ thống quản lý an tòan thực phẩm;
 • Mối quan hệ với các nhà đầu tư được cải thiện - bằng việc bảo vệ sức khỏe và tài sản của nhân viên, các khách hàng và nhà cung cấp;
 • Phù hợp luật pháp - thông qua việc thấu hiểu các yêu cầu và quy định pháp lý ảnh hưởng như thế nào đến tổ chức và khách hàng của họ và thử nghiệm phù hợp thông qua đánh giá nội bộ và xem xét lãnh đạo;
 • Quản lý rủi ro được cải thiện - thông qua việc xác định rõ ràng các sự cố tiềm ẩn và áp dụng kiểm soát và đo lường;
 • Khả năng của doanh nghiệp được chứng minh - thông qua việc thẩm tra độc lập dựa trên các tiêu chuẩn được công nhận.

CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG
QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

 1. Tiêu chuẩn chứng nhận: ISO 22000;
 2. Đối tượng chứng nhận:
  •  Mọi tổ chức, không phân biệt quy mô, chủ sở hữu;
  • Các nông trại, trang trại sữa, cơ sở nuôi trồng, các cơ sơ chế thực phẩm;
  • Các nhà máy chế biến thực phẩm (thịt, sữa, cá, bánh mì, ngũ cốc, thức uống, thực phẩm đông lạnh hoặc đóng hộp…vv);
  • Các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, phân bón;
  • Các nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm như nhà hàng, hệ thống cung cấp thức ăn nhanh, những nhà bán thực phẩm lưu động…vv;
  • Các dịch vụ hỗ trợ bao gồm lưu trữ và phân phối thực phẩm và cung cấp thiết bị chế biến thực phẩm, phụ gia thực phẩm, nguyên vật liệu, dịch vụ dọn dẹp và vệ sinh và đóng gói.
 3. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ chứng nhận của QAC Việt Nam
  • Nhận được nhiều giá trị gia tăng sau mỗi lần đánh giá;
  • Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Tạo lòng tin với khách hàng;
  • Thúc đẩy nhiều hoạt động cải tiến, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý;
  • Dịch vụ sau chứng nhận của QAC Việt Nam phong phú: Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; hỗ trợ phí đào tạo; giải đáp thắc mắc tận tình, nhanh chóng;
  • Giảm thiểu đánh giá bên thứ hai;
  • Chứng chỉ có giá trị toàn cầu;
  • Dịch vụ trọn gói;
 4. Dấu chứng nhận:

         

      5.  Quy trình chứng nhận:

Tải mẫu đề nghị chứng nhận  CBF -04 tại đây.

Thiết kế Website bởi Digitalstar.vn