Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    Dịch vụ    Đào tạo    Dịch vụ đào tạo

Dịch vụ đào tạo

QAC cam kết trở thành nhà cung cấp dịch vụ đào tạo hàng đầu. Chúng tôi đề xuất những chương trình đào tạo về chứng nhận phong phú hơn rất nhiều những tổ chức đào tạo truyền thống. Các chương trình đào tạo của chúng tôi được thiết kế sẵn cho doanh nghiệp và nhiều chương trình đào tạo khác nhau với các phương thức đào tạo khác nhau tại các lớp học của chúng tôi.

Để giúp Doanh nghiệp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và năng lực quản trị, QAC Viet Nam hiện thường xuyên tổ chức các lớp Đào tạo cho các đối tượng là Doanh nghiệp và cá nhân.

 

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

       Đào tạo nhận thức tiêu chuẩn quản lý quốc tế: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, SA 8000, OHSAS, ISO 50000

       Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

       Đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng: ISO 9001, ISO 14001,…

       Đào tạo các kỹ năng mềm:

·         Đào tạo kỹ năng làm việc chuyên nghiệp;

·         Đào tạo kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê;

·         Đào tạo cán bộ quản lý dây chuyền/ quản lý sản xuất;

·         Đào tạo kỹ năng làm việc nhóm;

·         Đào tạo kỹ năng bán hàng;

·         Đào tạo kỹ năng lập kế hoạch và quản lý kế hoạch;

·         Đào tạo phương pháp đo lường nhu cầu thỏa mãn của khách hàng;

·         Tổng quan về  lean cho nhà quản lý;

·         Các khóa đào tạo khác được thiết kế trên cơ sở nhu cầu và mong muốn của doanh nghiệp.

Phòng Đào tạo được trang bị các phương tiện hiện đại:

1. Máy chiếu.
2. Điều hòa.
3. Bàn ghế đạt tiêu chuẩn.
4. Bảng.
5. Cafe, nước uống giữa giờ.
6. Hệ thống chiếu sáng đạt tiêu chuẩn. 


Phòng Đào tạo được thiết kế phù hợp với từng loại chương trình đào tạo tùy theo từng quy mô lớp học.

- Phòng Đào tạo loại nhỏ, cho các lớp  6 - 8 học viên.

- Phòng Đào tạo loại trung bình: 15 - 20 học viên.

Đặc biệt, các Khóa Đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng đều được đăng ký và công nhận bởi IRCA.

 

Xem các mẫu chứng chỉ Đào tạo về Đánh giá viên trưởng:

Mẫu số 1- QMS Lead Auditor

Mẫu số 2- Food safety Lead Auditor

Design by: bởi Marketingbimat.com