Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    Dịch vụ    Chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận sản phẩm

  1. Tiêu chuẩn chứng nhận: Các TCVN, Tiêu chuẩn quốc tế.
  2. Đối tượng chứng nhận: Các loại sản phẩm, hàng hóa.
  3. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ chứng nhận của QAC Việt Nam:
  • Nhận được nhiều giá trị gia tăng sau mỗi lần đánh giá;
  • Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế;
  • Tạo niềm tin của khách hàng, người tiêu dùng và cộng đồng với uy tín của Dấu Chất lượng Việt Nam và Dấu công nhận quốc tế;
  • Giảm giá thành sản phẩm do giảm chi phí xử lý sản phẩm sai hỏng, chi phí và thời gian đánh giá thử nghiệm trong quá trình giao nhận, đấu thầu;
  • Giấy chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn là bằng chứng tin cây và được chấp nhận trong đấu thầu;
  • Một số sản phẩm bắt buộc phải chứng nhận theo quy định của luật chất lượng hàng hóa.

Design by: bởi Marketingbimat.com