Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    Dịch vụ    Chứng nhận hệ thống    ISO 14001

ISO 14001

Những cam kết này giúp hướng việc cải tiến trên toàn bộ thành quả hoạt động môi trường

ISO14001 có thể đựợc sử dụng như mộ công cụ, nó tập trung vào việc kiểm soát các khía cạnh môi trường hoặc cách mà các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của bạn tác động tới môi trường; ví dụ: sự phát ra không khí, đất hoặc nước. Tổ chức phải mô tả hệ thống của họ áp dụng đến đâu, gắn liền với các thủ tục và hồ sơ hỗ trợ để chứng minh sự phù hợp và cải tiến. Bạn sẽ thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu và thực hiện chương trình để cải tiến các hoạt động môi trường thường mang lại lợi ích tài chính.

Tổ chức được yêu cầu xác nhận các yêu cầu, quy định pháp lý và yêu cầu khác có thể áp dụng. Điều đặc biệt quan trọng là xác nhận pháp lý ảnh hưởng đến bạn như thế nào để đo lường sự phù hợp có thể được chấp nhận và được đánh giá định kỳ để đảm bảo các yêu cầu được thấu hiểu bởi mọi nhân viên và được thực hiện một cách hiệu quả.

ISO 14001 được hỗ trợ thêm bởi ISO 14004, hệ thống quản lý môi trường - hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và ký thuật hỗ trợ. Tiêu chuẩn này bao gồm các vấn đề như thiết lập, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý và thảo luận các vấn đề nguyên tắc được liên quan.

Ai sẽ áp dụng ISO 14001?

Tất cả các tổ chức với mọi loại hình, lĩnh vực và quy mô có thể cải tiến hoạt động môi trường của họ thông qua việc áp dụng tiêu chuẩn này.

Thông tin khác vui lòng tải từ phiếu công việc dưới đây

CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

 1. Tiêu chuẩn chứng nhận: ISO 14001;
 2. Đối tượng chứng nhận: Mọi tổ chức, không phân biệt quy mô, chủ sở hữu;
 3. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ chứng nhận của QAC Việt Nam
  • Nhận được nhiều giá trị gia tăng sau mỗi lần đánh giá;
  • Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế;
  • Giảm khả năng vi phạm các quy định về môi trường;
  • Nâng cao hình ảnh của tổ chức với khách hàng;
  • Dịch vụ sau chứng nhận của QAC Việt Nam phong phú: Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; hỗ trợ phí đào tạo; giải đáp thắc mắc tận tình, nhanh chóng;
  • Dịch vụ trọn gói;
 4. Dấu chứng nhận:

          

      5.   Quy trình chứng nhận:

Tải mẫu đề nghị chứng nhận  CBF -04 tại đây.

Design by: bởi Marketingbimat.com