Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ kiểm định

 

Sử dụng dịch vụ kiểm tra trước khi xuất hàng có thể giảm thiểu các nguy cơ rủi ro do có sự không phù hợp về chất lượng và về độ tin cậy của sản phẩm. Các nguy cơ đó cần thiết phải được kiểm soát từ khâu thiết kế sản phẩm thông suốt cho đến toàn bộ chu trình tạo sản phẩm. Dịch vụ kiểm tra trước khi xuất hàng là một công cụ hữu ích cho việc xác định hiệu lực lần cuối cùng về sự phù hợp của sản phẩm, đóng gói, bao bì, nhãn mác và các quy cách khác.

ISO 9001

ISO 9001 là gì?

ISO 9001 là tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu dành cho hệ thống quản lý chất lượng (Quality Management System -QMS). Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên tám nguyên tắc quản lý chất lượng

 • Hướng đến khách hàng
 • Sự lãnh đạo
 • Sự tham gia của mọi người
 • Cách tiếp cận theo quá trình
 • Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý
 • Cải tiến liên tục
 • Quyết định dựa trên sự kiện
 • Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp

Chất lượng là điều tối thiểu doanh nghiệp phải đạt được trong chiến lược xây dựng THƯƠNG HIỆU.

Hiện  nay, doanh nghiệp đã và đang rất quan tâm tới Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2008. Chứng nhận QAC sẽ giúp gì cho Doanh nghiệp khi áp dụng ISO 9001: 2008. 

ISO 14001

Tiêu chuẩn iSO 14001 là gì ?

ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường, hiện nay EMS được sử dụng một cách rộng rãi nhất trên thế giới, với hơn 6.000 tổ chức được chứng nhận ở ANh và khoảng 111.000 tổ chức được chứng nhận ở 138 quốc gia toàn cầu

ISO 14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chính được định rõ các yêu cầu cho việc hình thành và duy trì hệ thống EMS. Có 3 cam kết cơ bản được yêu cầu trong chính sách môi trường đáp ứng các yêu cầu của ISO 14001. Những cam kết này bao gồm:

 • Ngăn ngừa ô nhiễm
 • Phù hợp với pháp luật
 • Cải tiến liên tục hệ thống EMS

OHSAS 18001

OHSAS 18001 là gì?

OHSAS 18001:2007 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp được công nhận tòan cầu. Nó được ấn hành vào tháng 7 năm 2007 thay thế cho OHSAS 18001:1999, và được áp dụng để chú trọng đến an toàn sức khỏe nghề nghiệp hơn là an toàn sản phẩm.

OHSAS cung cấp khuôn khổ để quản lý hiệu quả an tòan sức khỏe bao gồm việc phù hợp với luật pháp áp dụng cho hoạt động của bạn và các mối nguy đã được xác nhận.

 

Trang 2 trong tổng số 2 trang.

Thiết kế Website bởi Digitalstar.vn