Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    Dịch vụ

Dịch vụ

HACCP

HACCP là gì?

HACCP viết tắt của: “Hazard Analysis and Critical Control Point” tạm dịch là: Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) đã được Ủy ban tiêu chuẩn hóa thực phẩm - CODEX - chấp nhận.

Đây là sự tiếp cận có tính khoa học, hợp lý và có tính hệ thống cho sự nhận biết, xác định và kiểm soát mối nguy hại trong chế tạo, gia công, sản xuất, chuẩn bị và sử dụng thực phẩm để đảm bảo thực phẩm an toàn khi sử dụng.

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các Doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống.

 

Trang 3 trong tổng số 3 trang.

Thiết kế Website bởi Digitalstar.vn