Thiết kế Website bởi WebBanHang.com.vn

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
Trang chủ    Dịch vụ

Dịch vụ

ISO 50001

I. ISO 50001 LÀ GÌ?

Trong những năm gần đây năng lượng đang trở thành vấn đề được quan tâm trên toàn thế giới. Bên cạnh các loại năng lượng sạch đang được phát triển và phổ biến, quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả đang là một trong những xu thế của tất cả các ngành nghề. Tổ chức phát triển công nghiệp của liên hợp quốc UNIDO cũng chỉ ra rằng ngành công nghiệp cần thể hiện một nỗ lực rõ ràng trong việc ngăn cản biến đổi khí hậu. Từ những yêu cầu đó, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã ban hành tiêu chuẩn ISO 50001, Hệ thống quản lý năng lượng – các yêu cầu và hướng dẫn thực hiện vào tháng 6 năm 2011.

ISO 50001 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý năng lượng (HTQLNL – EnMS), giúp các tổ chức/doanh nghiệp có những cải tiến liên tục trong việc quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả. Việc áp dụng rộng rãi tiêu chuẩn này được dự đoán sẽ tác động lên 60% lượng năng lượng tiêu thụ trên thế giới.

Tại Việt Nam, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được ban hành tháng 6 năm 2010 yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp có kế hoạch sử dụng năng lượng hiệu quả tiết kiệm, đồng thời yêu cầu các tổ chức tiến hành lồng ghép chương trình quản lý năng lượng với các chương trình quản lý chất lượng, chương trình sản xuất sạch hơn, chương trình bảo vệ môi trường của cơ sở.

 

ISO 27001

ISO 27001 là gì?

ISO 27001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS) được dựa trên tiêu chuẩn BS7799 trước đây được sử dụng chung kể từ năm 1995 cho việc quản lý bảo mật thông tin.

ISO 2700 cung cấp khuôn khổ cho máy không kỹ thuật và hệ thống quản lý máy không ….có thể

Ai sẽ áp dụng ISO 27001?

ISO 27001 áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào nơi mà việc sử dụng nhầm, sai hoặc mất thông tin của khách hàng hoặc kinh doanh của tổ chức có thể dẫn đến kết quả thiệt hại kinh tế nghiêm trọng.

NQA đăng ký công nhận các tổ chức theo ISO 27001 ở các lĩnh vực khác nhau như lưu trữ và sắp xếp, phá hủy bảo vệ, viễn thông, quảng cáo, nguồn tài chính bên ngoài và phát triển phần mềm

 

Dịch vụ giám định

 

 

Giám định là công việc kiểm tra, đánh giá chung đối với hầu hết đối tượng. Giám định liên quan đến sự đo lường, kiểm tra, và các tiêu chuẩn đánh giá áp dụng để xác nhận chắc chắn các thông số kỹ thuật đặc trưng liên quan đến đối tượng giám định. Kết quả giám định thông thường được so sánh với các yêu cầu và các tiêu chuẩn đã đưa ra nhằm xây dựng mục tiêu đã định đối với đối tượng giám định.

Chứng nhận sản phẩm

  1. Tiêu chuẩn chứng nhận: Các TCVN, Tiêu chuẩn quốc tế.
  2. Đối tượng chứng nhận: Các loại sản phẩm, hàng hóa.
  3. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ chứng nhận của QAC Việt Nam:
  • Nhận được nhiều giá trị gia tăng sau mỗi lần đánh giá;
  • Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế;
  • Tạo niềm tin của khách hàng, người tiêu dùng và cộng đồng với uy tín của Dấu Chất lượng Việt Nam và Dấu công nhận quốc tế;
  • Giảm giá thành sản phẩm do giảm chi phí xử lý sản phẩm sai hỏng, chi phí và thời gian đánh giá thử nghiệm trong quá trình giao nhận, đấu thầu;
  • Giấy chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn là bằng chứng tin cây và được chấp nhận trong đấu thầu;
  • Một số sản phẩm bắt buộc phải chứng nhận theo quy định của luật chất lượng hàng hóa.

Dịch vụ đào tạo

 

QAC cam kết trở thành nhà cung cấp dịch vụ đào tạo hàng đầu. Chúng tôi đề xuất những chương trình đào tạo về chứng nhận phong phú hơn rất nhiều những tổ chức đào tạo truyền thống. Các chương trình đào tạo của chúng tôi được thiết kế sẵn cho công nghiệp và nhiều chương trình đào tạo khác nhau với các phương thức đào tạo khác nhau tại các lớp học của chúng tôi.

Trang 1 trong tổng số 2 trang.

Design by: bởi Marketingbimat.com